RCS Data Management

Pentru a fi eficiente şi rentabilile, fabricile de încălţăminte, de marochinărie şi mobilă trebuie să impună controlul şi centralizarea datelor tehnice. Accesul controlat şi securizat la informaţii, din orice loc v-aţi afla pe planetă, fac din RCS DM un instrument strategic al dezvoltării voastre digitale. RCS DM este impus de noul mod de lucru în ‘Cloud’.

Constituit în jurul celei mai avansate baze de date existente pe piaţă, RCS Data Management asigură anumite funcţionalităţi specifice PDM pe meserii. Personalizat pentru meseriile în care sîntem specialişti, RCS DM şi-a dovedit deja atuurile. Dovadă, avem clienţi care deţin mai multe sute de posturi de lucru dotate cu programul nostru de gestiune a datelor.

Principalele foncţionalităţi ale RCS DM:

 • Depozit de documente (RCS Document Vault)

 • Configurarea modelelor începând de la BD (baza de date) materiale & accesorii (RCS Engineering)

 • Analiza preţului modelelor (RCS Pre-costing)

 • Accesul la date şi statistici în Portalul RCS

 • Etc.

RCS DM este integrat în mod natural cu toate modulele suitei de programe Romans CAD Software, RCS Lumière inclus.

Beneficii:
 • RCS DM poate fi utilizat imediat, nu necesită costuri suplimentare de personalizare

 • Toate modificările aduse unui model de către biroul de proiectare sunt luate în considerare în timp util (tip, număr, suprafaţă, materiale asociate unei piese, etc.)

 • Este un instrument indispensabil  care asigură legatura între ceea ce numim ‘Back office’ (birou de proiectare) şi ‘Front Office’ (logistică, marketing, vânzări). Elimină orice fel de introducere de date tehnice în programele ERP/PLM ; procesele devin mai sigure, mai rapide şi extrem de productive.

 • Editarea de diferite rapoarte (BOM, specificaţie culori, rapoarte calapoade, book colecţie, modele în funcţie de calapod, pre-costing, rapoarte, etc.) sînt total integrate în RCS DM.

RCS Data Management este un element central al dezvoltării colecţiilor voastre. Fiind un puternic motor de editare, organizare şi analiză a datelor tehnice,
RCS DM va permite societăţii voastre să îşi optimizeze resursele, să reducă timpul de creare a produselor şi să garanteze perenitatea datelor care vor fi transferate la toate nivelurile unei organizaţii IT. Recuperarea investiţiei făcute este garantată.

Show More
Arhitectura PDM
RCS DM - Document Vault

Securizarea şi accelerarea fluxului de muncă

 

1/2

RCS Document Vault (depozit de documente – RCS DV) permite gestionarea şi protejarea atât a ansamblului de date grafice (fişiere CAO RCS ori generate de alte programme CAO externe, Word, Excel, imagini, etc.) cât şi a datelor alfanumerice, salvarea acestora şi accelerarea fluxului de producţie.RCS DV propune o integrare completă a gestiunii de documente pentru ansamblul soluţiilor ROMAN CAD. Gestiunea drepturilor de acces este integrată în depozitul de documente (DV).RCS DV este accesibil în mobilitate via versiunea sa "CLOUD"

Beneficii:
 • Centralizarea şi securizarea documentelor sensibile.

 • Salvarea centralizată a patrimoniului tehnic.

 • Acces securizat la date de oriunde de pe planetă.

 • Crearea unei reţele securizate pentru partajul documentelor tehnice, a informaţiilor financiare (costul modelelor) sau a documentelor confidenţiale.

 • Disponibil via portalul RCS pentru modulele 3D şi 2D.

 
RCS MEMD - Engineering

Defineşte, editează, gestionează şi controlează datele relative la crearea modelele voastre

Componentele materiale care servesc la fabricarea unui produs pot fi clasificate şi organizate. Standardizarea prin identificarea componentelor /materialelor elimină redundanţele, prin stabilirea unei liste precise a acestora. Stabilirea unor organizaţii de tip Macro-Familie, Familie şi Sub-familie, permite designerilor şi tehnicienilor să caute şi să selecţioneze materiale, componente sau un ansamblu a acestora cu un minim de efort.
C
ăutarea multcriterială vă permite să evitaţi reprecizarea unor componente, a unui material existent sau similar. Un tehnician dintr-o fabrică de încălţăminte
are posibilitatea să vadă structura produsului pe care îl fabrică în timp util, pe măsură ce proiectul său avansează.

Datele legate de dezvoltarea unui produs în timp real pot fi accesibile prin intermediul unor dialoguri specifice sau prin intermediul rapoartelor (de ex. nomenclatoarele). Accesul multinivel cuprinde toate tipurile de ansamble (calapoade, tălpi, etc.) piese şi documentele conexe. Modificarea datelor tehnice este facilitată.
Modulele CAO RCS permit o analiză foarte atentă a modificărilor tehnice şi astfel o mai bună definire a impactului schimbărilor efectuate. Odată designul creat, acesta poate fi verificat pe un alt post de lucru şi, după validare, actualizarea automată a datelor este efectuată.

1/4

RCS MEMD (modulul Engineering) furnizează un mediu de lucru colaboratif sincronizat pentru toţi membri echipei de dezvoltare produs. Aceştia pot accesa, prezenta, examina, face comentarii asupra produselor lor şi asupra informaţiilor legate de producţie.RCS MEMD furnizează un control intern şi extern
al întreprinderii asupra clienţilor şi furnizorilor.

 
RCS DM - Pre Costing

Calcularea preţului unui model şi compararea cu un preţ obiectiv, înainte de realizarea eşantionul devine o condiţie prealabilă pentru orice birou de proiectare.

RCS Pre-Costing răspunde nevoilor industriilor de încălţăminte şi marochinărie, contribuie la accelerarea dezvoltării produselor, a reducerii costurilor şi a lansării colecţiilor la dată stabilită.
Controlul costurilor este un proces continuu care începe cu dezvoltarea unei idei până la fabricarea eşantionului.

Toate elementele ce ce intră în compoziţia preţului unui model sînt luate în considerare:

 • Costul materialelor şi a componentelor

 • Costul forţei de muncă (sînt disponibile mai multe metode de evaluare)

 • Amortizarea utilajelor

 • Costuri generale, redevenţe, marje

 • etc.

1/2

Fabricanţii şi subcontractorii implementaţi la nivel mondiali au nevoie să lucreze într-un mediu virtual. În mod ‘Cloud’ puteţi modifica un model şi controla preţul acestuia chiar în timpul vizitării unei uzine de producţie aflate la un alt capăt al lumii, accesînd datele care sînt disponibile pe serverele centrale. Modificările făcute sînt actualizate în timp real.Utilizând RCS DM, gestiunea şi modificarea datelor tehnice sînt facilitate. Impactul asupra preţului modelelor se obţine în timp real.

Portal RCS

Departamentele de achiziţii au nevoie de acces la baza de date materii prime pentru a o alimenta, a introduce noi materiale/culori, a actualiza preţurile de cumpărare, genera statistici de utilizare (tablouri de bord), etc.
Agenţii voştri de vânzări trebuie cunoască cantitatea de materiale şi tipul lor pentru fiecare model pentru a evalua taxele de import în ţările unde doriţi va vindeţi colecţiile.Portalul RCS va da acces la toate aceste funcţionalităţi via Web. Cu o interfaţă utilisator foarte simplă, puteţi accede la organizarea de date tehnice fără a firecurs la vreun program CAO ori PLM.

 Concluzii

RCS Dată Management oferă cel mai bun ROI când este utilizat în mod ‘CLOUD’. Poate fi accesat de oriunde de pe planetă, din locul unde se face designul, dezvoltarea produsului, prototipul sau de unde se lansează acţiunile de marketing şi pe orice tip de hardware (PC, Mac, tabletă, smartphone).

RCS DM oferă un mediu de lucru colaborativ care permite sincronizarea tuturoar membrilor echipei de dezvoltare produs. Aceştia pot accesa, prezenţa,
examina şi comenta asupra produselor şi informaţiilor legate de producţie.

RCS MEMD oferă un control intern şi extern asupr
a clienţilor şi furnizorilor. Această accelerează distribuţia informaţiilor, ameliorează coordonarea şi termenele
de lansare pe piaţă a produselor voastre.

 • LinkedIn Clean
 • Twitter Clean
 • YouTube classique

Romans CAD Software Copyright
1988 - 2018 ©TM STRATEGIES FRANCE  -  All rights reserved

united-states-of-america-flag-small.png
france.png
spain-flag.png
portugal-flag.png
romania.png